Nikolai V. Ivanov, Non-Desarguesian planes, 2008

Nikolai V. Ivanov, Non-Desarguesian planes, 2008

Advertisements